خداحافظی با یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار فرصت شغلی

گستردگی مرزهای دریایی کشور در خلیج‌‌فارس و دریای عمان، وجود آبریزها و خلیج‌های کوچک و بزرگ در طول نوار ساحلی ازجمله عواملی هستند که بر پیچیدگی مقابله با پدیده قاچاق افزوده است و این منطقه را به بزرگراهی امن برای شناورهای حامل کالای قاچاق تبدیل کرده است. صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی موثر بر پدیده قاچاق، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و بالا‌بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها که بالاتر از میانگین کل کشور است، معضل قاچاق در این مناطق را تشدید کرده و باعث شده تا روزانه مقادیر قابل توجهی سوخت از طریق دریا به کشورهای همسایه قاچاق شود و در مقابل حجم قابل توجهی کالای قاچاق وارد کشور شود. در حالی یکی از علل گرایش جوانان به قاچاق در مناطق مرزی، نبود فرصت شغلی برای جوانان عنوان می‌شود که براساس آمارهای رسمی از هر ١٠‌هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی از بین می‌رود و با توجه به قاچاق ١٥ میلیارد دلاری می‌توان گفت که قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور یک میلیون و ٥٠٠‌هزار فرصت شغلی را در ‌سال از بین می‌برد.