در ابتدا لازم است خدمت شما عرض کنم که ترجمه هنری است بر پایه علم. ترجمه اگر ترجمه باشد و تنها اسم ترجمه را به خود یدک نکشد، کار بسیار حساسی است. بنابراین اگر در متنی که ترجمه می کنید علم نداشته باشید، ترجمه شما ترجمه ای نیست که ذهن نویسنده اصلی را خوانده باشید. بنابراین همواره در زمان ترجمه سعی کنید که ته فکر نویسنده را بخوانید نه این که سایه ای از آن را منعکس کنید.

 

ترجمه چیست و چه مهارتهایی نیاز دارد؟

 

* ترجمه چیست؟

 

ترجمه عبارت است از تغییر روساخت از یک زبان (زبان مبداء) به زبان دیگر (زبان مقصد) با حفظ معنا و مفهوم. در اصل فرآیند ترجمه همان تغییر قالب و شکل جملات است. در اینجا قالب و شکل زبان همان کلمات، عبارات، جملات و پاراگراف ها و هر آنچه که مربوط به زبان و دستور زبان زبان گفتاری و نوشتاری می شود، مدنظر است. در زمان ترجمه متن، شکل و قالب زبان منبع، جایگزین شکل و قالب زبان مقصد می شود.

 

لی مین هو my everything با ترجمه آهنگ my everything

* ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی:

 

ترجمه ماشینی، ترجمه ای است که توسط ماشین انجام می شود و همیشه نیاز به ویرایش توسط انسان را دارد. در این نوع ترجمه فقط از نظر ظاهری کلمات جایگزین می شوند و حداکثر تا 20 درصد ترجمه درست می باشد. پس اگر تعریف ترجمه را در پاراگراف قبلی در نظر بگیریم، می توان گفت که اصطلاح ترجمه ماشینی، غلط مصطلحی بیش نیست و بهتر است آن را فراموش کنیم و جز این که وقتی بیشتر از ترجمه صرف ویرایش کنیم هیچ گونه سودی ندارد. در این نوشته هم منظور ما از ترجمه، ترجمه ای است که توسط انسان انجام می شود. علت غیر قابل بودن ترجمه ماشینی هم این است که ترجمه نیاز به قدرت درک و فهم و شعور است که ماشین فاقد آن است.

 

* مترجم واقعی کیست؟

 

مترجم واقعی شخصی است که بتواند آنچه مقصود نویسنده زبان مبداء است را به زبان مقصد برگردان کند به گونه ای که اگر نویسنده زبان مبداء، زبان مقصد را بلد بود، همانی را می گفت که مترجم به زبان مقصد گفته است.

لی مین هو my everything